რეგისტრაცია ახლა

გთხოვთ, აირჩიოთ შესაფერისი მომხმარებლის ჯგუფი

აირჩიეთ ეს პაკეტი, თუ ბიზნესში ხართ.

კომერციული (გთხოვთ აირჩიოთ შესამოწმებლად) შეუზღუდავი საგნები
კომერციული 5 განცხადება
კომერციული 10 განცხადება
კომერციული 25 განცხადება
კომერციული 50 განცხადება
კომერციული 100 განცხადება
კომერციული 150 განცხადება
კომერციული 200 განცხადება

ეს წევრობა შესაფერისია დილერებისთვის (შეუზღუდავი საცდელი პერიოდი 12 თვის განმავლობაში)

კომერციული 5 განცხადება

კომერციული 10 განცხადება

კომერციული 25 განცხადება

კომერციული 50 განცხადება

კომერციული 100 განცხადება

კომერციული 150 განცხადება

კომერციული 200 განცხადება

გადმოწერა 5 (გამოწერაში *) 10 (გამოწერაში *) 25 (გამოწერაში *) 50 (გამოწერაში *) 100 (გამოწერაში *) 150 (გამოწერაში *) 200 (გამოწერაში *)
შოუ 5 (გამოწერაში *) 10 (გამოწერაში *) 25 (გამოწერაში *) 50 (გამოწერაში *) 100 (გამოწერაში *) 150 (გამოწერაში *) 200 (გამოწერაში *)
სურათები 5 (გამოწერაში *) 10 (გამოწერაში *) 25 (გამოწერაში *) 50 (გამოწერაში *) 100 (გამოწერაში *) 150 (გამოწერაში *) 200 (გამოწერაში *)
დასაქმება, სამუშაო 5 1 (გამოწერაში *) 1 (გამოწერაში *) 1 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *) 1 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *)
ახალი ამბები 5 1 (გამოწერაში *) 1 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *) 1 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *)
ვიდეო 5 (გამოწერაში *) 10 (გამოწერაში *) 25 (გამოწერაში *) 50 (გამოწერაში *) 100 (გამოწერაში *) 150 (გამოწერაში *) 200 (გამოწერაში *)
პროვაიდერის ადგილმდებარეობა 5 (გამოწერაში *) 10 (გამოწერაში *) 25 (გამოწერაში *) 50 (გამოწერაში *) 100 (გამოწერაში *) 150 (გამოწერაში *) 200 (გამოწერაში *)
პროვაიდერის დირექტორია
გაშვების დრო
შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი

დილერის პრემიუმ წევრობის

დილერი პრემიუმ 300
დილერი პრემიუმ 400
დილერი პრემიუმ 500
დილერი პრემიუმ 600
დილერი პრემიუმ 700
დილერი პრემიუმ 800
დილერი პრემიუმ 900
დილერი პრემიუმ 1000

დილერის პრემიუმ 300 განცხადება

დილერის პრემიუმ 400 განცხადება

დილერის პრემიუმ 500 განცხადება

დილერის პრემიუმ 300 განცხადება

დილერის პრემიუმ 700 განცხადება

კომერციული 800 განცხადება

დილერის პრემიუმ 900 განცხადება

დილერის პრემიუმ 1000 განცხადება

გადმოწერა 300 (გამოწერაში *) 400 (გამოწერაში *) 500 (გამოწერაში *) 600 (გამოწერაში *) 700 (გამოწერაში *) 800 (გამოწერაში *) 900 (გამოწერაში *) 1000 (გამოწერაში *)
შოუ 300 (გამოწერაში *) 400 (გამოწერაში *) 500 (გამოწერაში *) 600 (გამოწერაში *) 700 (გამოწერაში *) 800 (გამოწერაში *) 900 (გამოწერაში *) 1000 (გამოწერაში *)
სურათები 300 (გამოწერაში *) 400 (გამოწერაში *) 500 (გამოწერაში *) 600 (გამოწერაში *) 700 (გამოწერაში *) 800 (გამოწერაში *) 900 (გამოწერაში *) 1000 (გამოწერაში *)
დასაქმება, სამუშაო 3 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *)
ახალი ამბები 3 (გამოწერაში *) 2 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *) 5 (გამოწერაში *)
ვიდეო 300 (გამოწერაში *) 400 (გამოწერაში *) 500 (გამოწერაში *) 600 (გამოწერაში *) 700 (გამოწერაში *) 800 (გამოწერაში *) 900 (გამოწერაში *) 1000 (გამოწერაში *)
პროვაიდერის ადგილმდებარეობა 300 (გამოწერაში *) 400 (გამოწერაში *) 500 (გამოწერაში *) 600 (გამოწერაში *) 700 (გამოწერაში *) 800 (გამოწერაში *) 900 (გამოწერაში *) 1000 (გამოწერაში *)
პროვაიდერის დირექტორია
გაშვების დრო
შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი

აირჩიეთ ეს ვარიანტი, რომ გააკეთოთ ერთჯერადი გაყიდვა.

პროვაიდერის ბიზნეს დირექტორია
5 განცხადება

უფასოდ მოგვაწოდეთ ბიზნესის დირექტორია

ერთჯერადი გამყიდველებისთვის

გადმოწერა
შოუ 5 (გამოწერაში *)
სურათები 5 (გამოწერაში *)
დასაქმება, სამუშაო
ახალი ამბები
ვიდეო 5 (გამოწერაში *)
პროვაიდერის ადგილმდებარეობა
პროვაიდერის დირექტორია
გაშვების დრო
შეარჩიეთ პაკეტი შეარჩიეთ პაკეტი

დარეგისტრირდით როგორც მყიდველი სიახლეების მისაღებად და სამუშაოს რეკლამების გასაგზავნად.

მყიდველები

დარეგისტრირდით როგორც მყიდველი, მიიღებთ სიახლეებს და ერთხელ შეგიძლიათ დაწეროთ სამუშაო და ახალი ამბები

გადმოწერა
შოუ
სურათები
დასაქმება, სამუშაო 1
ახალი ამბები 1
ვიდეო
პროვაიდერის ადგილმდებარეობა
პროვაიდერის დირექტორია
გაშვების დრო
შეარჩიეთ პაკეტი

*) სააბონენტო პაკეტის კომპონენტები ეხება წევრობის ვადას. მაგალითად, თუ წევრობის 10 განცხადება გაქვთ, ყოველთვის შეგიძლიათ 10 რეკლამა ერთდროულად გქონდეთ აქტიური. თუ ამ რეკლამებიდან ერთს ყიდით, შეგიძლიათ უფასოდ განათავსოთ ახალი.